Spotkanie z dyrekcjami szkół

Na wniosek nowej komendy Hufca ZHP w Głownie zostało zorganizowane w dniu 30 .06.2014 o godz.11 w Dworku spotkanie z przedstawicielem władz miasta oraz dyrektorami szkół głowieńskich.Na spotkanie przybyli dyrektor sp 1 Adam Kubiak,v-ce dyr.Gimnazjum Miejskiego w Głownie Iwona Pełka i v-ce dyr.Zespołu Szkół nr 1 Sławomir Stopczyński oraz p.Barbara Lisowska Kierownik Referatu Oświaty i infrastruktury Społecznej w Głownie.Hufiec ZHP im.Kornela Makuszyńskiego reprezentowały :komendantka phm Agnieszka Wilczyńska Zuchora, z-ca komen.pwd .Anna Romańczuk, skarbnik hm.Iwona Waśkiewicz.
Celem spotkania było podjęcie współpracy między szkołami a hufcem w celu uatrakcyjnienia procesu wychowawczego dzieci i młodzieży.
W stuletniej nieprzerwanej działalności harcerstwa na terenie Głowna i okolic dostrzegamy ważną rolę współpracy szkół z ZHP .Wspólne działania pozwolą uatrakcyjnić program szkół oraz wzbogacą formy spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży.
Misją Związku Harcerstwa Polskiego jest wychowanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań. ZHP to nie tylko organizacja dzieci i młodzieży, to przede wszystkim ruch społeczny kształtujący postawy i charaktery. ZHP wspiera wychowanie dzieci i młodzieży zgodnie z harcerskimi wartościami, takimi jak: patriotyzm, braterstwo, przyjaźń, służba, wiara, praca, sprawiedliwość, wolność i pokój.
Dh.Anna Romańczuk ,która jest nauczycielem w Zespole Szkół w Popowie Głowieńskim przedstwiła sprawdzone formuły współpracy ZHP i szkoły, wyliczając płynące korzyści dla szkoły, uczniów ,nauczycieli i rodziców.W szkole tej dzięki zangażowaniu dyrektora Krzysztofa Fortuny i nauczycieli działają drużyny harcerskie.
Spotkanie należy uznać za owocne,gdyż wszyscy dostrzegają potrzebę współpracy w celu uatrakcyjnienia procesu wychowawczego dzieci i młodzieży poprzez wzbogacenie form spędzania wolnego czasu w naszym mieście. Ustalono wstępny plan pracy z poszczególnymi szkołami ,który zostanie przekazany uczniom,rodzicom i nauczycielom.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.