Komenda hufca

      Komendantka hufca - phm. Agnieszka Wilczyńska- Zuchora

Iwona Waśkiewicz     Skarbnik – hm. Iwona Waśkiewicz

     Z-ca komendanta -  pwd. Łukasz Kaźmierczak

Z-ca komendanta -  pwd. Katarzyna Wesołowska

Członek komendy- pwd. Anna Romańczuk

Możliwość komentowania jest wyłączona.