XXXIII Zjazd ZHP Warszawa 1-4 grudnia

XXXIII Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego oficjalnie otwarty
Hymn ZHP odśpiewany przez delegatów na XXXIII Zjazd ZHP, rozpoczął w piątek oficjalną część obrad.

Przewodniczący ZHP Wojciech Katner powitał gości zjazdu – ministrów, przedstawicieli instytucji z którymi ZHP współpracuje, reprezentantów organzacji pozarządowych i bratnich organizacji harcerskich i skautowych z kraju i zagranicy. Gośćmi zjazdu są też szefowie światowych organizacji skautowych WOSM i WAGGGS.
Przewodniczący w swoim przemówieniu wyraził nadzieję, że zjadz wprowadzi wiele
korzystnych zmian w Związku.

List prezydenta elekta Lecha Kaczyńskiego do harcerzy
Prezydent Lech Kaczyński w swoim liście odwołał się do historii ruchu harcerskiego, do jego twórców Olgi i Andrzeja Małkowskich.

Prezydent Kaczyński uważa, że harcerstwo jest szkołą patriotyzmu, której dowodem jest walka młodych harcerzy o niepodległość Polski.
Potwierdził, że idee harcerstwa są nadal aktualne i nadal przyciągają młodych ludzi.

MEN zaprasza ZHP do szkół
Wiceminister edukacji i nauki Jarosław Rychliński liczy na dobrą współpracę z harcerzami. W imieniu MEN zaprosił ZHP do obecności we wszystkich placówkach edukacyjnych w kraju.

ZHP jest ważnym partnerem misterstwa edukacji w tworzeniu „lepszych ludzi dla lepszego świata” – wychowaniu pokoleń młodzieży w duchu obywatelskim – mówił w wystąpieniu podczas oficjalnego otwarcia XXXIII Zjazdu ZHP.

„Pamietajmy, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za całe harcerstwo w Polsce” – mówił podczas otwarcia XXXIII Zjazdu ZHP przewodniczący ZHR hm. Kazimierz Wiatr.

Młodzież jest największą inwestycją w przyszłość mówił Wiatr, który jest senatorem i przewodniczącym senaciej komsji edukacji nauki sportu.

Senator Wiatr wspominał swoją działaność harcerską – również w ZHP przed odejściem do ZHR.

Biuro Prasowe ZjazduZHP – wielkiemu wychowawcy turystów”
Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Lech Drożdżyński – w podziękowaniu za współpracę z ZHP złożył na ręce naczelnika ZHP hm. Wiesława Maślanki tablicę z hasłem: „Związkowi Harcerstwa Polskiego – wielkiemu wychowawcy turystów”.

Prezes Drożdzyński dziękował w swoim wystąpieniu za wielką współpracę z harcerzami, m.in.: za promocję uprawiania turystyki i zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej PTTK w drużynach i gromadach.

Złoty medal od MON dla Naczelnika ZHP
Decyzją ministra obrony narodowej naczelnik ZHP hm. Wiesław Maślanka otrzymał złoty medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.

Medal wręczył podczas uroczystego rozpoczęcia XXXIII Zjazdu ZHP płk Jan Dębski z MON. ZHP uhonorowany medalem „Pro Memoria”
Związek Harcerstwa Polskiego został uhonorowany medalem „Pro Memoria” ustanowionym w związku z 60 rocznicą zakończenia II wojny światowej.
Medal przyznany został w podzięce za znaczącą obecność ZHP w cyku uroczystości związanych z obchodami rocznicy zakończenia wojny.

Medal przyznał ZHP kierownik Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

List premiera do harcerek i harcerzy
Premier Kazimierz Marcinkiewicz skierował list do harcerek i harcerzy.
Odczytano go podczas oficjalnego rozpoczęcia XXXIII Zjazdu Związku Harcerstwa Polskiego.

Premier w liście do harcerek i harcerzy, życzy „by obecny Zjazd wyznaczył takie kierunki rozwoju Związku Harcerstwa Polskiego, aby mógł on nadal przyciągać młodych ludzi przyjazną atmosferą, radością, młodością i otwartością na świat, a także powagą służby i aktywnością działania na rzecz innych ludzi”.

Premier Kazimierz Marcinkiewicz podziękował harcerkom i harcerzom za włączanie się do upamiętniania polskiej historii, ofiarną pomoc podczas znaczących dla kraju wydarzeń.
OBRADY ZJAZDU MOŻNA ŚLEDZIĆ NA STRONIE zjazd.zhp.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.